Pembentukan Akhlak melalui Suri Tauladan Rasullulah pada Anak Usia Sekolah Dasar

Authors

  • Siti Fatimah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
  • Sutrisno Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

DOI:

https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.375

Keywords:

Pembentukan, Akhlak, Suri Tauladan, Rasulullah, Anak

Abstract

Akhlak merupakan suatu tindakan yang sifatnya tertanam dalam diri manusia, dengan demikian  keadaan tersebut akan muncul secara spontan apabila keadaan itu diperlukan, tanpa melalui sebuah pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Berakhlak mulia dalam ajaran Islam akan dipujikan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Sarana pendidikan akhlak yang baik yaitu dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah SAW dalam bersikap atau bertindak, Rasulullah menjadi suri teladan untuk ummatnya  mampu dicontoh baik dalam ucapan maupun dalam segala bentuk tindakannya. Dikarenakan setiap apapun tindakan Rasullah SAW samahalnya menjadi apa yang diperintahkan Allah SWT.  Rasulullah SAW merupakan suri teladan bagi ummat Islam, sehingga setiap ummatnya harus mampu mencontoh atau meneladani dari semua hal yang pernah dilakukan oleh Rosululloh SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sangat tepat untuk dijadikan referensi dalam pembentukan kepribadian dapat dilihat dari cara rasullulah memberikan didikan kepada anak-anaknya. Dengan begitu, melalui suri tauladan rasulullah memberikan sumbangsih yang sangat tinggi terhadap pembentukan akhlak kepada anak usia sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahuhi bagaimana Pembentukan Akhlak Melalui Suri Tauladan Rasullulah Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Isi dari penelitian ini yaitu tentang 1) Upaya rasulullah mendidik anak-anaknya dalam keluarganya 2) Implementasi pembentukan akhlak melalui suri tauladan rasulullah pada anak usia sekolah dasar.

Published

2022-01-03

How to Cite

Siti Fatimah, & Sutrisno. (2022). Pembentukan Akhlak melalui Suri Tauladan Rasullulah pada Anak Usia Sekolah Dasar. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(1), 28-39. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.375