(1)
HUBUNGAN TINGGI LOMPATAN TERHADAP KEMAMPUAN MEMASUKAN BOLA DENGAN CARA JUMP SHOOT DALAM PERMAINAN BOLA BASKET SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 20 MATARAM: Erwin. jiip 2020, 3, 398-402.