(1)
Fathirma’ruf. KONSEP PENGGABUNGAN ALGORITHMA VIGENERE DENGAN XTEA BLOK CIPHER UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DOKUMEN DALAM MATAKULIAH KRIPTOGRAFI. jiip 2019, 2, 158-165.