(1)
JIIP, R. Bung Syahrir (Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri): Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Pada Mata Pelajaran Penjaskes Untuk Meningkatkan Teknik Bermain Bola Tangan Siswa Kelas XI-TKJ SMK Negeri 1 Dompu Tahun 2017-2018. jiip 2018, 1, 50-55.