JIIP, R. Ahmad Abubakar (Penerapan Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Kisah Nabi Ibrahim. A. S. dan Nabi Ismail. A. S. di Kelas IV SDN 5 Sandik): Model Pembelajaran PAKEM untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, v. 1, n. 3, p. 114-120, 14 Oct. 2018.