JIIP, R. ANALISIS STRUKTURAL NOVEL “BANGKITLAH TAMBAN SALAI” KARYA YAS WIWO DAN EDY AMRAN: ANALISIS STRUKTURAL NOVEL. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, v. 2, n. 1, p. 140-149, 11 Mar. 2019.