JIIP, R. Bung Syahrir (Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri): Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata pelajaran Penjaskes untuk meningkatkan teknik bermain bola tangan siswa kelas XI-TKJ SMK Negeri 1 Dompu tahun 2017-2018. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, v. 1, n. 2, p. 50-55, 6 Jul. 2018.