[1]
R. JIIP, “ANALISIS STRUKTURAL NOVEL ‘BANGKITLAH TAMBAN SALAI’ KARYA YAS WIWO DAN EDY AMRAN: ANALISIS STRUKTURAL NOVEL”, jiip, vol. 2, no. 1, pp. 140-149, Mar. 2019.