[1]
R. JIIP, “Bung Syahrir (Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri): Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata pelajaran Penjaskes untuk meningkatkan teknik bermain bola tangan siswa kelas XI-TKJ SMK Negeri 1 Dompu tahun 2017-2018.”, jiip, vol. 1, no. 2, pp. 50-55, Jul. 2018.