1.
Dede Andi, Muhamad Abid, Denok Sunarsi, Irfan Rizka Akbar. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal di Mts Darul Huda Kp. Cimuncang Kabupaten – Tasikmalaya. JIIP [Internet]. 2021Jun.2 [cited 2021Oct.22];4(3):149-53. Available from: http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/227