1.
JIIP R. Bung Syahrir (Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri): Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri pada Mata pelajaran Penjaskes untuk meningkatkan teknik bermain bola tangan siswa kelas XI-TKJ SMK Negeri 1 Dompu tahun 2017-2018. jiip [Internet]. 2018Jul.6 [cited 2022Jan.22];1(2):50-5. Available from: http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/9