[1]
JIIP, R. 2019. 2 Minat Siswa SLTA Kota Madiun Terhadap Pilihan Jurusan Bimbingan dan Konseling Berbantuan Analisis Asesmen Non Tes: 1. Chaterina Yeni Susilaningsih, 2. Dwi Sri Rahayu. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 2, 3 (Nov. 2019), 307-312.