(1)
Christian Ade Pradana; Riza Yonisa Kurniawan. Minat Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19. JIIP 2021, 4, 140-148.