(1)
Aunurrahman, A.; Rahman, M.; Purwaningsih, D. I. Analisis Penggunaan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran. jiip 2021, 4, 445-449.