(1)
JIIP, R. ANALISIS STRUKTURAL NOVEL “BANGKITLAH TAMBAN SALAI” KARYA YAS WIWO DAN EDY AMRAN: ANALISIS STRUKTURAL NOVEL. jiip 2019, 2, 140-149.