(1)
JIIP, R. 2 Minat Siswa SLTA Kota Madiun Terhadap Pilihan Jurusan Bimbingan Dan Konseling Berbantuan Analisis Asesmen Non Tes: 1. Chaterina Yeni Susilaningsih, 2. Dwi Sri Rahayu. jiip 2019, 2, 307-312.