JIIP, R. 2 Minat Siswa SLTA Kota Madiun Terhadap Pilihan Jurusan Bimbingan dan Konseling Berbantuan Analisis Asesmen Non Tes: 1. Chaterina Yeni Susilaningsih, 2. Dwi Sri Rahayu. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, v. 2, n. 3, p. 307-312, 2 Nov. 2019.