Aunurrahman, Aunurrahman, Mifta Rahman, and Dewi Ismu Purwaningsih. 2021. “Analisis Penggunaan Google Classroom Sebagai Media Pembelajaran”. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 4 (6):445-49. https://doi.org/10.54371/jiip.v4i6.303.