JIIP, R. (2019) “ANALISIS STRUKTURAL NOVEL ‘BANGKITLAH TAMBAN SALAI’ KARYA YAS WIWO DAN EDY AMRAN: ANALISIS STRUKTURAL NOVEL”, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2(1), pp. 140-149. Available at: https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/35 (Accessed: 9August2022).