[1]
R. JIIP, “SEJARAH IMIGRASI MASYARAKAT JAZIRAH ARAB DI KABUPATEN DOMPU: SEJARAH IMIGRASI MASYARAKAT JAZIRAH ARAB DI KABUPATEN DOMPU”, JIIP, vol. 2, no. 1, pp. 220-227, Mar. 2019.