[1]
R. JIIP, “2 Minat Siswa SLTA Kota Madiun Terhadap Pilihan Jurusan Bimbingan dan Konseling Berbantuan Analisis Asesmen Non Tes: 1. Chaterina Yeni Susilaningsih, 2. Dwi Sri Rahayu”, JIIP, vol. 2, no. 3, pp. 307-312, Nov. 2019.