JIIP, R. “ANALISIS STRUKTURAL NOVEL ‘BANGKITLAH TAMBAN SALAI’ KARYA YAS WIWO DAN EDY AMRAN: ANALISIS STRUKTURAL NOVEL”. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 2, no. 1, Mar. 2019, pp. 140-9, https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/35.