http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/
Return to Article Details Leksikal Bunga dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif Download Download PDF